BSC CS 2017-20 Batch

 

Sl. No. Student Name Roll No.
1 Sreeparvathy K S 7601
2 Afeefa K H 7602
3 Akhil T S 7603
4 Maria Ninu 7604
5 Maria Jose 7605
6 Sneha A J 7606
7 Alen Silvester 7607
8 Hari Prasad 7608
9 Lenet Stephen 7609
10 Sindoora Nandakumar 7610
11 Kavya Joe 7611
12 Dhananjay J Shenoy 7612
13 Akshay John 7613
14 Sebastian Shanson P F 7614
15 Rohith C 7615
16 Ebin Remilson 7616
17 Abin Xavier 7617
18 Devika K S 7618
19 Shalom Paul 7619
20 Nikhil Francis 7620
21 Sandra Samsen 7621
22 S Akhil Kumar 7622
23 Abhijith P A 7623
24 Athira A U 7624
25 Rajalakshmi B 7625
26 Rahul George 7626
27 Ameera K Nidhilal 7627
28 Ann Maria John 7628
29 Santra Paul 7629
30 Pavnesh Yadav 7630